Algemene voorwaarden Particulierkunstgras.nl

 1. Al ons kunstgras wordt afgeleverd op de afmetingen zoals die staan vermeld op onze website.
 2. Afwijkende maten worden uitsluitend geleverd na schriftelijke overeenkomst.
 3. Aangeven pool hoogte van het kunstgras is indicatief en kan enkele millimeters naar bovenof beneden afwijken.
 4. Indien de pool hoogte afwijkt van de opgegeven pool hoogte kan Particulierkunstgras.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor deze afwijking.
 5. Verzendingen geschieden uitsluitend nadat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.
 6. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
 7. De prijzen worden u in onze webshop getoond en zijn exclusief transportkosten, deze staan wel vermeld op uw koopopdracht.
 8. Levering geschiedt direct uit voorraad, indien door overmacht niet direct geleverd kan worden en de vertraging in levering meer dan twee weken bedraagt zal het door de klant betaalde bedrag worden teruggestort.
 9. Particulierkunstgras.nl zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schadevergoeding als gevolg van te laat leveren.
 10. De levertijd van ons kunstgras bedraagt circa 3 werkdagen binnen Nederland.
 11. Leveringen naar andere Europese landen op aanvraag.
 12. Indien er sprake is van beschadiging van het product bij aflevering dient u dat direct te melden aan Particulierkunstgras.nl.
 13. Indien om welke reden dan ook een bestelling niet op het opgegeven adres afgeleverd kan worden en derhalve mee retour genomen moet worden, worden de kosten daarvan bij de klant in rekening gebracht.
 14. Goederen worden uitsluitend gelost naast de vrachtwagen op de begane grond, onze transporteurs mogen geen producten naar etages of verhogingen transporteren of handmatig verplaatsen. Daar dient uzelf voor zorg te dragen.
 15. Indien door wegafsluitingen e.d. de vrachtwagen niet bij uw woning kan lossen, dient u zelf voor het transport van de
  losplaats naar uw woning zorg te dragen.
 16. Zodra goederen gelost zijn is de verantwoordelijkheid volledig van de afnemer en zijn wij niet meer aansprakelijk voor
  nadien ontstane schades.
 17. Op het moment van aflevering dient er iemand aanwezig te zijn om de vrachtbrief te ondertekenen.
 18. Er kan vooraf geen exact leveringstijdstip opgegeven worden, wel een dag met indicatie tijd. [bijv. dinsdag tussen 10.00uur en 12.00uur.]
 19. Afhalen van goederen is niet mogelijk omdat verzending van goederen bij onze externe transporteur centraal geregeld
  wordt.
 20. Particulierkunstgras.nl levert op maat gemaakte producten. Voor op maat gemaakte producten is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 21. Particulierkunstgras.nl heeft het recht projecten/opdrachten te weigeren indien er onjuiste of onvolledige informatie
  is verstrekt. [ bijv. indien maten of "vleugrichtingen" in praktijk anders zijn dan vooraf aangegeven ]
 22. Indien Particulierkunstgras.nl op de afgesproken dag op de werklocatie het werk niet kan uitvoeren door het niet nakomen van de gestelde voorwaarden door de opdrachtgever, kan zij besluiten deze gemaakte kosten[uren] in redelijkheid en billijkheid door te berekenen.
 23. Particulierkunstgras.nl is onderdeel van Patent Grass BV. Voor al onze overige algemene voorwaarden welke niet hierboven vermeld zijn verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van Patent Grass BV. Een exemplaar word u op verzoek gratis toegezonden.